úvahy, komentáře, glosy, recenze knih

Kniha o atenticitě

4. 12. 2018 1:20
Rubrika: Recenze knih

Joseph, Stephen Autenticita

Jak být sám sebou a proč na tom záleží 

                                                                                             

Již starověcí filosofové a myslitelé hledali cestu k zdravému, šťastnému a plnému životu. Chápali důležitou úlohu sebepoznání - poznat své hodnoty a potřeby a podle nich žít. Tak lze charakterizovat autentický život. Přestože touha po plnohodnotném životě v lidech přetrvává dodnes, na význam autenticity se během století pozapomnělo. Psychologové a psychiatři se zaměřili spíše na temné stránky života - deprese, úzkosti, fobie. Témata jako štěstí, spokojenost, pozitivní emoce zůstala dlouho stranou. Až v posledních desetiletích se jimi začala zabývat pozitivní psychologie.

Co vlastně znamená žít autenticky? Jde o to, aby naše pocity a myšlenky vyjadřovaly, kým skutečně jsme, a naše slova a činy odrážely to, co si myslíme a co cítíme. Být sám sebou, naplnit svůj životní potenciál. Takový člověk je šťastný a zároveň prospěšný lidem kolem sebe.

Tématu autenticity se věnuje výše uvedená kniha britského psychologa, psychoterapeuta a autora mnoha publikací Stephena Josepha, spoluzakladatele Centra pro trauma, resilienci a růst v Nottinghamu, který se specializuje na zvládání traumatu a pozitivní psychologii.

Kniha poskytuje zajímavý pohled na psychologii autentického života. Autor vychází z moudrosti starověkého řeckého filozofa Aristotela, z poznatků existenciální a humanistické psychologie, z vědeckých prací moderních pozitivních psychologů a z vlastní psychoterapeutické praxe. Kniha obsahuje případové studie konkrétních pacientů s komentářem autora. Mnohý čtenář se v těchto příbězích může najít. V úvodu autor zdůraznil, že všechny mezilidské interakce vyžadují autenticitu a schopnost komunikovat o tom, co považujeme za důležité. Většina lidí žije svůj život s nasazenou maskou jako nějaké divadelní představení, aniž dají najevo, co si skutečně myslí nebo cítí. Teprve když se octnou v situaci, která je aspoň na chvíli vytrhne z jejich všední každodennosti, například významné životní jubileum, uvědomí si, že nežijí autenticky. Chodí roky do zaměstnání, které je nebaví a nenaplňuje, žijí v nešťastném vztahu, vzdali se svých snů a cílů. Autor pomáhá čtenáři pochopit, že v mnoha situacích nejedná v souladu se svou vlastní osobností, a ukazuje cestu, jak z toho ven.

V další kapitole se zabývá vzorcem autenticity, který se skládá ze tří částí nebo tří kroků. Prvním krokem je poznat sám sebe, druhým vlastnit sám sebe a třetím být sám sebou. Pokud se budeme znát, patřit sami sobě a budeme sebou samými, dokážeme si moudře zvolit, na čem nám záleží, ať už jde o osobní pohodu, vztahy, kariéru, či zpětný pohled na vlastní život. Autor se k této trojici prvků v knize často vrací a pracuje s nimi v závěrečné části knihy.

Samotná kniha je členěna do tří částí. V 1. části "Jak být sám sebou" autor vysvětluje hlavní myšlenku autenticity, jak snadno o ni přicházíme a jak ji získat zpět. Seznamuje čtenáře s různými obrannými mechanismy, které nás v našem neautentickém životě podporují a pomáhají vyhnout se konfrontaci s pravdou o sobě samém.

2. část s názvem "Proč je autenticita důležitá" se zabývá posledními výzkumy z oblasti pozitivní psychologie. Výsledky ukázaly, že autentičtí lidé jsou šťastnější, zdravější, ctnostnější, bývají to větší realisté, znají své silné stránky, lépe zvládají stres, jsou odhodlanější, žijí ve větší harmonii s ostatními a mají hlubší vztahy. Autenticita je nezbavila bolesti, strachu, truchlení či smutku, ale dokážou těžkosti a překážky lépe snášet a nacházet ve všem smysl.

3. část obsahuje třicet praktických cvičení, rozdělených podle zmíněných tří bodů vzorce autenticity. Většinu tvoří otázky, na které čtenář sám sobě odpovídá, buď uvnitř sebe nebo psaním na papír. Pomocí těchto cvičení zjistíme, jak jsme na tom s autenticitou my sami a co v tomto směru zlepšit. Cvičení jsou časově náročná a vyžadují mentální přípravu. Ale i kdyby čtenář provedl jen část cvičení nebo pouze jedno, přinese mu to užitek.

Autentický život je univerzální věc, proto bych knihu doporučila komukoliv, nikoliv jen vyhraněné skupině čtenářů. Žijeme sice v demokracii a máme svobodu, ale ze všech stran na nás působí různé tlaky, nároky, očekávání, která nám komplikují svobodnou volbu. Oceňuji také, že kniha uvádí na pravou míru všeobecně rozšířený, ale nesprávně a jednostranně pochopený koncept pozitivního myšlení.

Zobrazeno 859×

Komentáře

Napsat komentář »

Pro přidání komentáře se musíš přihlásit nebo registrovat na signály.cz.

Autor blogu Grafická šablona Nuvio