úvahy, komentáře, glosy, recenze knih

Archiv Březen 2016

25. 3. 2016 0:15

Útěk učedníků z Getsemanské zahrady je předmětem úvah a meditací. Nemáme právo soudit, nevíme, jak bychom se v té situaci zachovali my. Jedno je však jasné. Učedníci měli mnoho chyb a nedostatků, ale nebyli zbabělí. Když čteme pozorně, vidíme, že…


Při četbě biblického úryvku o Vyvolení Dvanácti jde mráz po zádech, zvláště v těchto dnech. Jediný z evangelistů Lukáš uvádí nikoliv bezvýznamnou informaci - Ježíš se předtím celou noc modlil na hoře. Měl všechny apoštoly jasně a zřetelně před…


Když už se blížil ke svahu Olivové hory, začal celý zástup učedníků radostně a hlasitě chválit Boha za všechny zázraky, které viděli na vlastní oči, a provolávali: „Požehnaný, který přichází jako král ve jménu Páně! Na nebi pokoj a sláva na…


Nedělní čtení pojednávají jednoznačně o novém počátku a budoucnosti. Tím je pro apoštola Pavla Kristus. Pavel to vidí reálně. Nenamlouvá si, že je dokonalý a že už všeho dosáhl, ale denně o to usiluje. Neohlíží se za sebe v duchu slov "Kdo položí…


Autor blogu Grafická šablona Nuvio