úvahy, komentáře, glosy, recenze knih

Archiv Září 2012

Spravedlnost jsem zvěstoval ve velkém shromáždění, svým rtům jsem nebránil, ty to víš, Hospodine! Nenechal jsem si pro sebe tvou spravedlnost, o tvé věrnosti a pomoci jsem mluvil, nezatajil jsem tvou lásku a tvou věrnost před velkým shromážděním. …


16. 9. 2012 20:39

Popelna nazaretská Hle touhu hrůzně vyplněnou! Chovám tě, chovám na kolenou, synáčku můj, tak můj, ó žal, jak ještě nikdy. Můj až příliš! Kam já se pohnu, tam se chýlíš, klas došlý, jenž se odevzdal. Kolikrát za ta krátká léta, hošíčku bosý z…


http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=24305 https://www.signaly.cz/fotky/52894


Autor blogu Grafická šablona Nuvio