úvahy, komentáře, glosy, recenze knih

Archiv Červen 2010

Na podzim vypukla v katolické církvi diskuze o liturgické hudbě, která ještě doznívá. Předčítání liturgických textů zůstává mimo pozornost, i když se jedná o spojité nádoby. Mnoho let pozoruji v této oblasti ztrátu dobrého vkusu, často i soudnosti.…


Odpuštění není jednorázový akt, ale dlouhodobý proces s mnoha fázemi a krizemi, který vyžaduje nadpřirozenou milost. Ostatně ani ublížení nebývá jednorázovou věcí. Jeho následky mohou trvat delší dobu a mohou ovlivnit negativně i budoucnost,…


Zpráva: http://www.christnet.cz/magazin/zprava.asp?zprava=19816 Fotodokumentace: http://www.rajce.net/a3592629 Z kázání: http://tetivova.webnode.cz/news/mons-jan-baxant-vysvetil-dva-nove-kneze/


Svatý Otec mluvil v generální audienci 30.12. 2009 o teologovi Petru Lombardském, teologovi z 12.století. Je tam i krátká zmínka o poslání a úloze žen ve společnosti a církvi. Inspirován komentářem sv. Augustina ke knize Genesis, ptá se Petr na…


Současná doba nabízí díky moderním technologiím spisovatelům a hlavně publicistům nekonečné možnosti. Největší výhodu vidím v tom, že nadaný a schopný autor již nemusí lézt někomu někam, aby mohl publikovat svoje postřehy, myšlenky a názory. Teď…


Papež Benedikt XVI. vydal 19. 12. 2009 dekret, který přisuzuje Mariii Wardové "hrdinský stupeň cnosti". Od toho dne bude označovaná titulem "ctihodná" (venerabilis). Je to první krok ke svatořečení. Marie Wardová žila na přelomu 16.-17.století,…


12. 6. 2010 13:45

O dialogu kněží a laiků se pořád jen mluví Kard. Rylko: Je třeba nový styl spolupráce kněží a laiků Řím. Nový styl spolupráce mezi kněžími a laiky – vysvětloval kardinál Rylko – předpokládá, že kněží uznají identitu věřících laiků a efektivně ji…


12. 6. 2010 13:42

Aby kázajíce jiným sami nebyli zavrženi Z kazatelny zazněl ohnivý proslov, abychom si všímali, že kolem nás žijí jiní lidé. Kdyby nám to ten kazatel nesdělil, asi bychom to dodnes nevěděli. Účastníci bohoslužeb jsou normální dospělí jedinci, kteří -…


12. 6. 2010 13:37
Rubrika: Pro Christnet | Štítky: odpouštění, odpuštění

Odpouštění je rozhodnutí rozumu a vůle Jistý kněz měl ve zvyku opakovat mi při svátosti smíření nebo duchovním rozhovoru monotónně a mechanicky větu: „Tak jim to odpusťte.“ Obvykle se jednalo o nějaký problém s bližními. Že jim to mám odpustit, to…


12. 6. 2010 13:35

Jak budovat zdravý sbor (farnost) podle Božího záměruRecenze knihy Ricka Warrena - Cílevědomá církev 25.8.2006 Kateřina Tetivová Roku 1979 učinili dva mladí manželé na první pohled šílený krok, když se vypravili s malým dítětem, bez peněz a bez…


  • 1
  • 2
Autor blogu Grafická šablona Nuvio